آخرین مهلت ارسال چکیده و اصل مقالات

1396/11/1

اعلام نتایج داوری

10 روز پس از ارسال مقاله

زمان برگزاری همایش

1396/11/26

محل برگزاری همایش

مرکز همایش‌های موسسه آموزش عالی زند

(ساختمان شماره 4)

تماس مستقیم با دبیرخانه

09034607620

داخلی 158 – 36106- (071)

طراحی و اجرا : موسسه فرهنگی هنری نوین ایده پردازان پگاه اندیشه