شیوه‌نامه و اولویت داوری

دستورالعمل و شیوه‌نامه داوری همایش

کمیته علمی و راهبردی همایش در نظر دارد تا با تنظیم یک شیوه‌نامه و دستورالعمل کلی، علاوه‌بر بر غنای مقالات علمی ارائه شده،‌ فرصت‌های برابری را جهت ارائه‌ی آثار پژوهشی نیز فراهم آورد. از همین رو، در این شیوه‌نامه به اعلام موارد مهمی پرداخته شده است که عدم توجه به آن‌ها، می‌تواند موجب عدم پذیرش مقاله در مراحل دبیرخانه‌ای و یا داوری تخصصی گردد. لذا، از پژوهشگران تقاضا می‌شود تا قبل از ارسال مقاله خود به همایش، مفاد مندرج در این شیوه‌نامه را به دقت مطالعه و مقاله‌ی ارسالی خود را منطبق با این شیوه‌نامه تنظیم و ارسال نماید.

بدیهی است، عدم  توجه به موارد ذکر شده، امکان رد مقاله‌ی ارائه شده را علی‌رغم محتوای غنی آن، در پی خواهد داشت. بنابراین، خواهشمند است در رعایت این موارد نهایت توجه و دقت لحاظ شود:

۱- ثبت نام و ارسال مقاله صرفا از طریق کنترل پنل

دبیرخانه همایش نسبت به پذیرش و داوری مقالاتی که خارج از سامانه مقالات (از طریق ایمیل) ارسال گردند، هیچگونه ترتیب اثری نمی‌دهد. لذا، پژوهشگران بایستی از منوی سمت راست تارنما همایش نسبت ثبت نام اقدام و از طریق کنترل پنل خود مقاله خود را ارسال نمایند. اطلاع از روند پذیرش، موارد اصلاحی و واریز هزینه‌ها، همگی از طریق سامانه انجام می‌شود.

۲- ارسال فرم «تعهد نویسنده مسئول» به پیوست مقاله ارسالی

خواهشمند است، در زمان ارسال مقاله خود، حتما فایل تعهدنامه را از سایت دریافت فرمایید و پس از تکمیل و امضای آن به صورت دستی، اسکن آن را در حجمی پایین (۲مگابایت) ارسال فرمایید. بدیهی است، ارسال فرم تعهدنامه در قالب word و یا عدم ارسال آن به همراه مقاله، موجب رد آن در همان مراحل اولیه می‌گردد.

۳- ارسال چکیده و اصل مقاله همزمان با هم

دبیرخانه همایش نسبت به پذیرش و داوری چکیده مقالات هیچگونه ترتیب اثری نخواهد داد. بنابراین، پژوهشگران بایستی چکیده و اصل مقاله خود را در قالب یک فایل word 2010 در سامانه مقالات ارسال نمایند.

۴- رعایت جزئیات شکلی و ظاهر مقاله

الف) از پژوهشگران تقاضا می‌شود قبل از ارسال مقاله خود، شکل ظاهری و جزئیات آن را مطابق با راهنمای نگارش مقالات مندرج در سایت همایش تنظیم نمایند. تمامی جزئیات، اندازه حروف، نحوه درج اسامی، اندازه‌ی حاشیه‌ها و …. تماماً در آنجا ذکر شده است  (اندازه متن اصلی۱۴، اندازه‌ی عناوین اصلی ۱۴ زخیم، عناوین فرعی ۱۲ زخیم، حاشیه‌ها از بالا۵، از سایر طرفین ۳ سانتی متر، و….)

ب) تمامی عناوین اصلی و فرعی با شماره‌گذاری مشخص شده باشند.

 ۱- عنوان اصلی

۱-۱- عنوان فرعی

۱-۲- عنوان فرعی

۲- عنوان اصلی

ج) از درج عناوین لاتین، نظیر ارجاع به نویسندگان و پدیدآورندگان لاتین در متن اصلی مقالات فارسی اجتناب گردد. از این رو، بایستی ابتدا صورت ترجمه شده و کلمه‌ی آوانگاری آن به صورت فارسی در متن اصلی آورده شود و سپس در پاورقی معادل لاتین آن نوشته شود؛ «مثال جانسون (۱۹۸۰) بر این عقده است که ……….»

لازم به توضیح است نظام ارجاع در این همایش بر اساس ویراست ۶ سیستم APA در نظر گرفته شده است. برای مشاهده‌‌ی جزییات نحوه‌ی ارجاع درون‌متنی به راهنمای نگارش مقالات مراجعه کنید.

 

د) «منابع و مآخذ» مطابق با دستورالعمل قالب نگارش مقالات در پایان مقاله آورده شود.

 

ه) تمامی متون با رعایت نیم فاصله (Ctrl+ _) نوشته شود و خطوط از یکدیگر فاصله نداشته باشند.

 

۵- چیدمان مطالب مقالات (فارسی یا انگلیسی) بایستی از نظم و ساختاری منطقی برخوردار باشد  

 

مهمترین نکته در روند داوری مقالات، برخورداری از نظم و چینشی منطقی در تنظیم محتوای علمی است؛ بدین منظور انتظار می‌رود

۱-چکیده:

در چکیده بایستی ۵ جمله اصلی شامل مقدمه، بیان مسئله، سئوالات یا فرضیه‌ها، چارچوب نظری / روش پژوهش، نتایج، کاربردها یا دستاوردهای پژوهش در ۱۵۰ تا ۳۰۰ کلیمه ارائه شود. چکیده های طولانی مورد پذیرش قرار نخواهند گرفت.

۲-مقدمه؛  

در مقدمه محقق با اختصاص بند (یا پاراگرافی)، به معرفی موضوع مقاله و به ویژه مسئله مورد نظر خود به همراه ابعاد و وجوه مرتبط با آن بپردازد. ایده‌ی مقاله، یا همان طرح مسئله بدیع و خلاقانه باشد. البته در مقالاتی که به صورت مروری و یا ترویجی نوشته می‌شود، بیان صریح و روشن و پاسخ به شبهات موجود پیرامون مسائل علمی می‌تواند به غنای آن بیافزاید. کلی‌گویی در قسمت مقدمه، از نکات منفی مقاله محسوب می‌گردد.

پس از بیان مقدمه، محقق در بندی به «اهمیت و ضرورت تحقیق» و «نوآوری تحقیق» یا «ارزش پژوهشی» بپردازد.

۳-پیشینه پژوهش

در قسمت پیشینه یا ادبیات تحقیق، محقق بایستی با تحلیل پژوهش‌های پیشین، ابعاد جدیدی از پژوهش خود را به مخاطب ارائه نماید. پیشینه بایستی به صورت تحلیلی اورده شود و از این رهگذر نکات ضعف و قوت آن‌ها بیان گردد. پیشینه نباید صرفاً به صورت گزارشی و تاریخی ارائه نگردد. ضمناً، تمامی مستندات، مدعاهای مطرح شده، شواهدارائه شده از پژوهش‌های پیشین و نظایر این‌ها کاملاً مستدل و همراه با ارجاع مناسب به سایر مقالات، کتب، پایان‌نامه‌ها و غیره باشد.

۴-سئوالات و فرضیات پژوهش

در این قسمت محقق به ارائه سئوالات و یا فرضیه‌های مورد نظر خود می‌پردازد

  • «مبانی و چارچوب نظری» / «روش تحقیق»

در این قسمت به تشریح اهم مفاهیم و مبانی نظری پژوهش خود، و یا چارچوب نظری که پژوهش بر اساس آن صورت پذیرفته است، پرداخته خواهد شد. علاوه‌براین، روش علمی جمع‌آوری و یا روش تحلیل داده‌ها نیز در این قسمت آورده خواهد شد. ارائه روش، بایستی به شیوه‌ای باشد که بعدا از سوی سایر محققان تجدیدپذیر باشد.

۵-«بحث پژوهش» و یا «تحلیل داده‌ها»

در این قسمت مدعای محقق با استناد به آمارهای تحلیلی و یا تفسیر نتایج حاصل از پژوهش بیان می‌گردد و محقق بایستی بتواند از مدعای خود در بحث حاضر دفاع کند.

۶-جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

در این قسمت هیچگونه تحلیلی ارائه نخواهد شد و محقق بایستی به فرضیات و سئوالاتی که پیشتر مطرح ساخته پاسخ گوید. لازم به ذکر است در برخی از موارد، محققان در نتیجه‌گیری به خلاصه کردن مطالب مقاله می‌پردازند که این امر صحیحی نیست؛ یک نتیجه‌گیری خوب بایستی در یک یا دو بند به مسئله مطرح شده در قسمت مقدمه و همچنین سئوالات مطرح شده به روشنی پاسخ گوید.

۷-تشکر و قدردانی

تشکر از افراد و یا سازمان و ارگانی که این مقاله با همکاری و یا سفارش آنان صورت پذیرفته است در این قسمت آورده شود.

۸-منابع و ماخذ

بر اساس ویرایش ۶ نسخه APA