هزینه‌های شرکت در نخستین همایش ملی رویکردهای نوین در مطالعات زبان و ادبیات

هزینه‌های همایش

نوع شرکت پژوهشگران در همایش

توضیحات

1

هزینه پذیرش هر مقاله (شرکت غیر حضوری برای کلیه پژوهشگران): 150/000 تومان

جهت فرهنگیان محترم 130/000 تومان

گواهی پذیرش و ارائه مقاله به تعداد نویسندگان، مجموعه مقالات همایش، گواهی مشارکت علمی در همایش به نام فرد دارنده پنل، هزینه پستی

2

هزینه پذیرش هر مقاله (شرکت حضوری برای کلیه پژوهشگران) : 200/000 تومان

جهت فرهنگیان محترم 180/000 تومان

بسته ویژه همایش، گواهی پذیرش و ارائه مقاله به تعداد نویسندگان، مجموعه مقالات همایش، گواهی شرکت و حضور در همایش به نام فرد دارنده پنل، میان وعده‌ها،  نهار

3

هزینه پذیرش مقاله دوم به بعد: 100/000

گواهی پذیرش و ارائه مقاله به تعداد نویسندگان، مجموعه مقالات همایش، گواهی مشارکت علمی در همایش به نام فرد دارنده پنل، هزینه پستی

4

هزینه شرکت آزاد بدون ارائه مقاله: 70/000 تومان

بسته ویژه همایش، مجموعه مقالات همایش، گواهی شرکت و حضور در همایش، میان وعده‌ها،  نهار

* لازم به توضیح است با توجه به اینکه در این همایش گواهی پذیرش نهایی مقالات به تعداد نویسندگان صادر خواهد شد، لذا سایر نویسندگان و همکارانی که قصد شرکت حضوری در همایش را دارند بایستی جداگانه نسبت به پرداخت هزینه شرکت در همایش (70/000 تومان) اقدام نمایند؛ چرا که دبیرخانه تنها متعهد به پذیرش یکی از نویسندگان در روز برگزاری همایش خواهد بود.

لازم به ذکر است که پرداخت هزینه‌ها بایستی پس از اعلام نهایی پذیرش مقاله در سامانه ارسال مقالات همایش صورت پذیرد، لذا از پرداخت هزینه‌ها قبل از اطلاع از پذیرش نهایی جداً خودداری نمایید.

* نکته بسیار مهم

هزینه‌های جدول فوق تا پایان آذرماه (آخرین مهلت فراخوان اول) معتبر خواهد بود و از این تاریخ به بعد تمامی هزینه‌ها به صورت حضوری دریافت خواهد شد.

با توجه به اینکه در روز برگزاری همایش، حضور و پذیرش افراد شرکت‌کننده منوط به صدور و دریافت کارت شرکت در همایش می‌باشد، لذا از علاقه­مندان به شرکت در همایش به عنوان نویسنده همکار و یا همراهان نویسنده مقاله تقاضا می‌شود در راستای هرچه بهتر و منظم‌تر برگزار شدن همایش، هزینه­های مربوط به شرکت در همایش (70/000 تومان) را جداگانه و قبل از پایان موعد ثبت‌نام از طریق تارنمای همایش واریز کنند.